Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home Tài sản đấu giá Bất động sản Đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất ở thuộc khu đất Hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tổng diện tích: 2.435,6m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất ở thuộc khu đất Hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tổng diện tích: 2.435,6m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

THÔNG BÁO

(V/v đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất)

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đấtthuộc khu đất Hợp tác xã Bình Minh tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, như sau:

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng đất đối với 21 lô đất ở thuộc khu đất Hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tổng diện tích: 2.435,6m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: lâu dài, cụ thể:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m2)

Tên đường

Lộ giới
(m)

Đơn giá
(trđ/m2)

Giá khởi điểm (trđ)

Tiền đặt trước (trđ)

Bước giá
(trđ)

I

Đợt 1 đấu giá từ 8h30 ngày 19/10/2018; hết hạn nộp hồ sơ 17h00 ngày 16/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

1

11

95,50

Đường Thành Thái

18

54

5.157

850

104

2

12

94,50

Đường Thành Thái

18

54

5.103

850

103

3

13

93,00

Đường Thành Thái

18

54

5.022

850

101

4

15

129,50

Đường QH 12M

12

42

5.439

850

109

5

18

112,50

Đường QH 12M

12

42

4.725

850

95

6

19

106,50

Đường QH 12M

12

42

4.473

850

90

7

20

101,40

Đường QH 12M

12

42

4.258,8

850

86

II

Đợt 2 đấu giá từ 8h30 ngày 26/10/2018; hết hạn nộp hồ sơ 17h00 ngày 23/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

1

2

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

2

3

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

3

4

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

4

5

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

5

6

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

6

7

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

7

8

100,00

Đường Hoàng Văn Thụ

20,5

60

6.000

1.200

120

III

Đợt 3 đấu giá từ 8h30 ngày 02/11/2018; hết hạn nộp hồ sơ 17h00 ngày 30/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

1

1

156,60

Đường Hoàng Văn Thụ và đường QH 12M

20,5 và 12

72

11.275,2

1.700

226

2

9

151,60

Đường Hoàng Văn Thụ và đường Thành Thái

20,5 và 18

72

10.915,2

1.700

219

3

10

159,00

Đường Thành Thái

18

54

8.586

1.700

172

4

14

101,00

Đường Thành Thái và đường QH 12M

18 và 12

64,8

6.544,8

1.160

131

5

16

176,00

Đường QH 12M

12

42

7.392

1.160

148

6

17

141,00

Đường QH 12M

12

42

5.922

1.160

119

7

21

117,50

Đường QH 12M

12

50,4

5.922

Return