Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home Tài sản đấu giá Bất động sản Thửa đất số: 1492; tờ bản đố số: 4 - địa chỉ: Khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thửa đất số: 1492; tờ bản đố số: 4 - địa chỉ: Khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO

(V/v đấu giá tài sản thế chấp)

 

Trung tâm dịch v đấu giá tài sản Bình Định t chc đấu giá tài sn thế chp ti Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, như sau:

1. Về quyền sử dụng đất:

Thửa đất số: 1492; tờ bản đố số: 4 - địa chỉ: Khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; diện tích 1.385 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.385 m2; mục đích sử dụng: Đất ở: 696,0 m2; thời hạn sử dụng: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 689,0 m2; thời hạn sử dụng: đến tháng 10/2063; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 496,0 m2; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 200,0 m2.

2. Tài sản gắn liền với đất:

Nhà ở: Nhà cấp 4; số tầng: 03 tầng, năm xây dựng: 2005; diện tích xây dựng 194,0 m2; diện tích sàn: 582,0 m2; kết cấu: khung BTCT, mái gói, nền lát gạch hoa, tường sơn vôi, trần nhựa (theo hiện trạng tài sản thực tế).

- Tình trạng pháp lý: Tài sản nói trên đã được UBND thị xã An Nhơn cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BY 951964, số vào sổ cấp GCN số CH 00597 ngày 31/5/2012, do ông Mạnh Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hiền - địa chỉ thường trú: Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ sở hữu, hiện tài sản đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn. Và đã được các bên giao nhận theo ban Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm 06/3/2018 để xử lý thu hồi nợ.

          3. Giá khởi điểm của tài sản: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng) (theo công văn số 385/NHNo - AN ngày 10/8/2018 về việc tiếp tục bán đấu giá lại lần 2 ...)

          Chưa bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản đấu giá như: thuế, phí, lệ phí và chi phí khác (nếu có) kể cả phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa đim xem thực trng tài sản, hồ sơ, tài liu v tài sn đấu giá:

Kể t ngày niêm yết thông báo vic đấu giá tài sn đến 17 gi 00 phút ngày 30/8/2018; xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm DVĐGTS Bình Định và thực trạng tài sản tại thửa đất 1492; tờ bản đố số: 4 - địa chỉ: Khu vực Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định kể cả tài sản gắn liền trên đất.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 27/8/2018 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản Bình Định.

6. Thời gian, địa đim t chc cuc đấu giá: 8 giờ 30’ ngày 30/8/2018, tại Trụ sở Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bng li nói ti cuc đấu giá

8. Phương thc đấu giá: Đấu giá toàn bộ tài sn nói trên theo phương thc tr giá lên

9. Bước giá: Bằng 2% giá khởi điểm của tài sản theo từng lần thông báo công khai tài sản đấu giá cho từng cuộc đấu giá.

10. Người có tài sn đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (viết tắt là VAMC).

- Đơn vị được ủy quyền: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. (Theo Hợp đồng ủy quyền số 4494/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 19/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng ủy quyền số 4494A/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANKngày 19/6/2015)

Đại diện ủy quyền: Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.         (Theo Quyết định số: 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/8/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam)

11. Thời gian, địa đim, điu kin, cách thc đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chc, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sn trên, làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khon tin đặt trước 550.000.000 đồng (Năm trăm, năm mươi triệu đồng) bằng chuyn khon vào TK số 4300-201003401 của Trung tâm DV đấu giá tài sn, tại Agribank - Chi nhánh Bình Định, trước ngày mở cuộc đấu giá 03 ngày làm việc (trừ thỏa thuận khác); tiền h sơ tham gia đấu giá tài sn 500.000 đồng/hồ sơ.

Người mua được tài sn đấu giá phi np ngay khoản tiền 30% trên tổng giá tr tài sn bán được ti cuc đấu giá (bao gồm s tin đặt trước) và phải np đủ s tin còn li chm nht là 25 ngày k t ngày đấu giá thành (tr có tho thun khác); Người có tài sn đấu giá có trách nhim giao tài sn và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho người mua chm nht là 05 ngày, k t khi người mua được tài sn đấu giá thanh toán đủ tin.

Người mua được tài sản đấu giá chịu các khoản chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản và có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng để biết và thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản trên theo quy định pháp luật, kể cả chi phí đi xem tài sản và phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 056. 3822216; 3812837.


Return