Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home Hướng dẫn thủ tục Hướng dẫn

Hướng dẫn

Quy chế bán đấu giá các Quyền của trường Đại học Quy Nhơn
Thứ sáu, 22 Tháng 11 2013 02:15 PDF In Email
QUY CHẾ

Bán đấu giá tài sản Quyền khai thác dịch vụ phục vụ nhà ăn tập thể; quầy điểm tâm, giải khát; quầy photocoppy, in ấn và chế bản vi tính và quầy tạp hoá (nhu yếu phẩm) phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Quy Nhơn về hình thức bỏ phiếu và bí mật giá khởi điểm.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:……./QĐ-TTBĐG ngày……tháng 11 năm 2013 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định)

    

     Điều 1. Xem thể lệ, hồ sơ tài liệu và tài sản bán đấu giá

Trước khi đăng ký đấu giá tài sản, khách hàng xem kỹ nội quy, quy chế, thể lệ cuộc bán đấu giá tài sản, vị trí cơ sở, vật chất dụng cụ, trang thiết bị phục vụ dịch vụ các quyền:

a) Quyền khai thác dịch vụ phục vụ nhà ăn tập thể.

b) Quyền khai thác dịch vụ phục vụ quầy điểm tâm, giải khát.

     c) Quyền khai thác dịch vụ photocoppy, in ấn và chế bản vi tính.

     d) Quyền khai thác dịch vụ quầy tạp hoá (nhu yếu phẩm).

     Điều 2. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, đủ điều kiện theo quy định mua hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác dịch vụ phục vụ nhà ăn tập thể; quầy điểm tâm, giải khát; quầy photo coppy, in ấn và chế bản vi tính và quầy tạp hoá (nhu yếu phẩm) phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Quy Nhơn.

2. Điều kiện tham gia đấu giá

a) Có năng lực tài chính, tổ chức quản lý điều hành, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có chức năng về dịch vụ ăn, uống; chứng chỉ hành nghề photcoppy; hoặc những cá nhân có chứng cứ, chứng minh mình đã kinh qua làm các dịch vụ nói trên.

b) Làm bảng đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu phát hành của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.

c) Nộp phí tham gia đấu giá 500.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000 đồng, đối với quyền khai thác dịch vụ phục vụ nhà ăn tập thể và quyền khai thác dịch vụ phục vụ quầy điểm tâm, giải khát; nộp phí tham gia đấu giá 200.000đồng, tiền đặt trước 40.000.000 đồng đối với quyền khai thác dịch vụ thu phí photocoppy, in ấn và chế bản vi tính và quầy tạp hoá (nhu yếu phẩm).

d) Hồ sơ của người tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định theo thời hạn quy định ghi trong thông báo bán đấu giá tài sản các quyền nói trên.

Điều 3. Những trường hợp không được tham gia đấu giá và các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá

1. Những trường hợp không được tham gia đấu giá

     a) Những người không được tham gia đấu giá tài sản quy định tại Điều 30 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

b) Trường hợp vợ chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và những người có tên trong cùng sổ hộ khẩu gia đình không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một quyền khai thác các dịch vụ nói trên; không sắp xếp thêm người để vào tham gia đăng ký đấu giá.

2. Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá

a) Khách hàng bị truất quyền đấu giá và phát hiện gian lận điều kiện để tham gia đấu giá.

b) Khách hàng đi trễ khi cuộc bán đấu giá bắt đầu công bố mở niêm phong phiếu trả giá.

c) Khách hàng tham gia đấu giá đã trả giá rồi rút lại giá, từ chối mua theo quy định tại Điều 38, 39 Nghị định 17/2010/NĐ-CP.

d) Khách hàng không được tiếp tục đăng ký đấu giá khi tổ chức bán đấu giá lại tài sản mà họ đã rút lại giá, từ chối mua và vi phạm quy chế bán đấu giá, làm cho cuộc bán đấu giá bất thành.

đ) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Khách hàng đi dự cuộc đấu giá thực hiện các quy định sau:

          1. Khách hàng đi dự đấu giá theo ngày giờ trong thông báo niêm yết công khai, Trung tâm không gửi giấy mời riêng và mang theo phiếu thu tiền, giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá.

2. Khách hàng vào phòng đấu giá giữ trật tự chung, không được sử dụng điện thoại, máy tính xách tay, máy fax trong phòng đấu giá. Trước và trong cuộc bán đấu giá nghiêm cấm khách hàng hội họp, thỏa hiệp, liên kết, thông đồng dìm giá, nếu phát hiện hoặc bắt gặp, Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá sẽ truất quyền đấu giá hoặc cảnh cáo.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mà không tham dự được cuộc bán đấu giá thì uỷ quyền cho người khác đi thay, giấy uỷ quyền phải ghi rõ phần uỷ quyền và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực. Đối với doanh nghiệp, tổ chức thì làm giấy ủy quyền cho cán bộ của đơn vị mình đi thay và chịu trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ, hậu quả pháp lý việc ủy quyền đó (nếu có).

     Điều 5. Hình thức đấu giá, giá khởi điểm, bước giá.

Cuộc đấu giá được tiến hành phải có ít nhất từ hai khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu nhiều vòng

- Bỏ phiếu trả giá nhiều vòng (phải ít nhất là 02 vòng trở lên).

- Bỏ phiếu trả giá vòng đầu ngay từ khi nộp hồ sơ và vòng thứ 02 tất cả khách hàng đều trả giá ít nhất từ giá khởi điểm.

   2. Giá khởi điểm.

Bí mật cho đến khi không còn khách hàng trả giá, Đấu giá viên công bố giá khởi điểm.

* Giá khởi điểm của các vòng đấu giá tiếp theo được xác định như sau:

Giá trả cao nhất của vòng trước làm giá khởi điểm của vòng sau.

3. Mức bước giá mỗi lần trả giá

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu, số lượng khách hàng đăng ký mua tài sản bán đấu giá…mức bước giá bỏ phiếu ở vòng thứ 2 trở đi do Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá thông báo bước giá trước khi khách hàng bỏ phiếu trả giá.

Điều 6. Phiếu trả giá, phương thức bỏ phiếu trả giá và công bố kết quả trúng đấu giá

1. Phiếu trả giá

Phiếu trả giá là tờ phiếu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định phát hành, có đóng dấu treo của Trung tâm và được xem là hợp lệ khi phiếu trả giá được ghi đầy đủ các thông tin trên tờ phiếu trả giá; phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu trả giá không ghi hoặc ghi không đúng, không đầy đủ các nội dung trên tờ phiếu trả giá, ghi giá trả dưới mức quy định và bước giá.

2. Phương thức bỏ phiếu trả giá

a) Khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng phải bỏ phiếu trả giá tại thời điểm đăng ký (phiếu trả giá của khách hàng bỏ vào phong bì và được niêm phong); khi mở cuộc bán đấu giá, Đấu giá viên tiến hành mở niêm phong bì phiếu trả giá trước sự chứng kiến của khách hàng và công bố giá trả cao nhất của vòng đầu.

b) Giá trả cho vòng đấu giá thứ 2 trở đi lấy mức giá của người trả giá cao nhất ở vòng trước làm giá khởi điểm cộng (+) thêm ít nhất một bước giá; thời gian ghi phiếu trả giá chậm nhất là 05 phút.

c) Đấu giá viên đề nghị khách hàng tiếp tục đấu giá của vòng tiếp theo và phát phiếu trả giá cho khách hàng tiếp tục đấu giá cho đến khi không còn khách hàng đề nghị tiếp tục đấu giá.

d) Trường hợp có từ hai khách hàng trở lên cùng trả một giá thì những khách hàng này phải tiếp tục tham gia trả giá cho đến khi có khách hàng trả giá cao nhất mua được tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp còn 2 khách hàng cùng trả một giá đều từ chối không tiếp tục trả giá thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm giữa 2 khách hàng đó và công bố khách hàng bốc trúng thăm “trúng đấu giá” là khách hàng mua được tài sản bán đấu giá.

3. Công bố khách hàng trúng đấu giá

a) Sau mỗi vòng khách hàng bỏ phiếu trả giá, Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất của vòng đó, khi Đấu giá viên nhắc lại 03 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 30 giây, tất cả các khách hàng đều từ chối không trả giá thì Đấu giá viên công bố họ, tên của khách hàng trả giá cao nhất ở vòng cuối, đồng thời Đấu giá viên tiến hành mở niêm phong bì giá khởi điểm và công bố giá khởi điểm của tài sản.

Trường hợp giá trả cao nhất của khách hàng ở vòng cuối mà bằng giá khởi điểm hoặc cao hơn giá khởi điểm thì công bố khách hàng đó trúng đấu giá mua tài sản, nếu giá trả cao nhất của khách hàng ở vòng cuối mà thấp hơn giá khởi điểm thì Đấu giá viên hỏi khách hàng đồng ý mua bằng giá khởi điểm và được sự đồng ý của người có tài sản. Nếu khách hàng không đồng ý mua tài sản bằng giá khởi điểm thì công bố cuộc bán đấu giá bất thành và công khai các khách hàng đã trả giá ở vòng cuối.

b) Trường hợp khách hàng trúng đấu giá từ chối mua tài sản, thì tài sản đó được bán cho khách hàng trả giá liền kề, với điều kiện người trả giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua (khoản 1 Điều 39 Nghị định 17/2010/NĐ-CP); nếu người trả giá liền kề không đồng ý mua thì tổ chức bán đấu giá lại.

Điều 7. Khoản tiền đặt trước (tiền đặt cọc) được xử lý trong các trường hợp sau:

1. Được trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp sau:

a) Khách hàng tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản khi khách hàng trúng đấu giá.

          b) Trong khi còn thời hạn đăng ký, khách hàng rút lại việc đăng ký (phí hồ sơ tham gia đấu giá không trả).

c) Khách hàng không dự cuộc đấu giá có lý do chính đáng trong trường hợp bất khả kháng.

d) Do bí mật giá khởi điểm, khi công bố giá khởi điểm mà giá trả của khách hàng thấp hơn giá khởi điểm thì tiền đặt trước được trả lại.

2. Không được trả lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không tham gia cuộc bán đấu giá, là khách hàng đăng ký đấu giá nhưng không tham dự cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng hoặc đăng ký đấu giá nhưng không bỏ phiếu trả giá tại thời điểm đăng ký đấu giá và tại vòng đấu giá thứ 02.

- Khách hàng đã nộp hồ sơ, bỏ phiếu trả giá, đăng ký tham gia đấu giá, đã hết hạn đăng ký mà rút lại đăng ký tham gia đấu giá.

- Khách hàng trả giá không đúng quy định; rút lại giá, từ chối mua theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định 17/2010/NĐ-CP và các trường hợp khác do pháp luật quy định.

- Khách hàng vi phạm khoản 2 Điều 3 “Về các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá”.

Điều 8. Trách nhiệm của Đấu giá viên, người điều hành cuộc bán đấu giá

- Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá phổ biến nội quy cuộc bán đấu giá, giới thiệu về mình, cán bộ giúp việc, đại biểu, khách hàng và tài sản bán đấu giá, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong cuộc bán đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố giá khởi điểm của từng vòng và hướng dẫn cho khách hàng ghi trong phiếu trả giá rõ ràng, cụ thể từng vòng, cán bộ giúp việc phát phiếu trả giá cho khách hàng.

- Đấu giá viên và cán bộ Trung tâm phải bí mật về họ, tên, số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, trung thực, minh bạch, trong quá trình bán đấu giá.

Điều 9. Xử lý hành vi, vi phạm việc bán đấu giá

Trước và trong cuộc bán đấu giá nghiêm cấm các khách hàng gian lận về điều kiện đấu giá hoặc thỏa hiệp, liên kết thông đồng dìm giá. Khi phát hiện Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá lập biên bản đề nghị Thanh tra Tư pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực bán đấu giá theo Điều 30 Nghị định 60/2009/NĐ-CP.

Điều 10. Khách hàng đăng ký đấu giá mua tài sản

Trước và sau khi nhận tài sản, nếu bất kỳ có sự đe dọa nào hoặc đòi chung chi tiền bồi dưỡng, gây cản trở trong việc nhận tài sản thì kịp thời phản ánh cho Trung tâm để Trung tâm giúp đỡ can thiệp và đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết.

Đề nghị các khách hàng tham gia đấu giá thực hiện tốt các quy định của pháp luật bán đấu giá và nội dung quy định này, nếu khách hàng nào vi phạm thì xử lý theo quy định.