Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home Giới thiệu Giới thiệu trung tâm
Giới thiệu về Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Chủ nhật, 10 Tháng 8 2008 06:30 PDF In Email

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH


Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, Tp. Qui Nhơn, Bình Định;
Điện thoại: 056.3822216 – 056.3812837; Fax : 056.3822216
Email: ttdvdgts_stp@ binhdinh.gov.vn

I.    TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:
- Bộ phận Nghiệp vụ.
- Bộ phận văn phòng – tài vụ;

1/ Nhân sự:

- Biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm là 08người gồm 01 giám đốc chuyên viên chính, đấu giá viên, 2 phó giám đốc là đấu giá viên và 03 đấu giá viên, 01 chuyên viên và 01 hợp đồng lao động: văn thư, tạp vụ;  kế toán và thủ quỹ kiêm nhiệm.
- Giám đốc: - Ông LÊ CÔNG TÂM – Cử Nhân luật, cử nhân hành chính- Chuyên viên chính.
- Điện thoại: 056.3822216; DĐ.0914.068.690.
- Email:  tamlc_stp@ binhdinh.gov.vn
- Các phó Giám đốc
*- Bà Đặng thị Ngoc Uyên- Cử Nhân luật;
- Điện thoại: 056.3822216; DĐ.0905427757.
*- Ông Lê Kim chinh - Cử Nhân luật;
- Điện thoại: 056.3812837; DĐ.0914038121.

2/ Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định được thành lập theo quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 01/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, trực thuộc Sở Tư pháp, là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá các loại tài sản là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân là chủ sở hữu tài sản hoặc đại diện chủ sở hữu do pháp luật quy định, tài sản bán đấu giá bao gồm:

- Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

- Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

- Tài sản thế chấp, bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

- Bán đấu giá quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật như: quyền sử dụng đất,  hay cho thuê đất, quyền mua bán nợ, quyền sở hữu trí tuệ; quyền khai thác thu phí chợ, thu phí giữ xe mô tô…

- Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

-Tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

Ngoài ra trung tâm còn liên kết với các tổ chức tín dụng trong tỉnh hỗ trợ về mặt pháp lý trong việc thu giữ, xử lý bán phát mại tài sản thế chấp, bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo không thông qua trình tự tố tụng dân sự, kinh tế.


II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM:

Ngày 01tháng 02 năm 2002 UBND tỉnh ký Quyết định thành lập Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản Bình Định thuộc Sở Tư pháp là cơ quan bán đấu giá chuyên nghiệp của Nhà nước của tỉnh, là đánh  dấu sự phát triển và mở rộng chức năng nhiệm vụ hoạt động của Sở Tư pháp; sự hình thành và phát triển của Trung Tâm, đến nay hơn 10 năm là một chặng đường đầy khó khăn gian khổ và thách thức thấm đượm bao công sức và trí tuệ của những lớp cán bộ lãnh đạo Sở Tư pháp và cán bộ đảng viên, đấu giá viên, viên chức Trung tâm biết phát huy thế mạnh, tranh thủ những lợi thế vượt qua những thử thách đột phá vào những lĩnh vực bán đấu giá tài sản khó khăn nhất góp phần tích cực cho công tác thi hành pháp luật của tỉnh nhà để có một thị trường ngày càng rộng lớn và là địa chỉ tin cậy cho các tổ chức, đơn vị có tài sản bán đấu giá.

Trung tâm chỉ có con đường tuân thủ pháp luật, phục vụ tận tâm, năng động, sáng tạo, luôn tiến lên phía trước để minh chứng Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản của Nhà nước giữ vị trí quan trọng, trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà cho những năm tiếp theo.

Ngay những ngày mới thành lập và đi vào hoạt động đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm gặp không ít khó khăn do cơ chế, Sở Tư pháp tăng cường 02 công chức kiêm nhiệm được Bộ Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên, 01 công chức lãnh đạo là đấu giá viên, 01 công chức là đấu giá viên kiêm kế toán đơn vị và hợp đồng 02 lao động làm cán bộ nghiệp vụ (trình độ cử nhân luật), với 04 con người được giao nhiệm vụ, vừa kiêm nhiệm công tác chuyên môn ở Sở, vừa giải quyết công việc của Trung tâm mới thành lập và hoạt động, thật là “vạn sự khởi đầu nan” từ việc chuẩn bị chỗ nơi, phương tiện làm việc, tiếp nhận hồ sơ bán đấu giá tài sản; đối với công việc chuyên môn cán bộ, viên chức còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản và từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đấu giá viên với lòng nhiệt huyết, quyết tâm vượt qua những khó khăn giành thắng lợi đáng kể; sau khi có Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND tỉnh chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trãi một phần kinh phí hoạt động được giao chỉ tiêu 06 biên chế, cán bộ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị Trung tâm xác định yếu tố con người cán bộ là quyết định và đã cũng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ viên chức, xác định rõ quan điểm lập trường tư tưởng đạo đức, phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, viên chức; quá trình hoạt động, phát triển của Trung tâm và định hướng việc hoạt động của đơn vị có chức năng bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp của Nhà nước tỉnh Bình Định, mục tiêu chung xây dựng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định thành thương hiệu bán đấu giá tài sản của Nhà nước, luôn năng động, đảm bảo quy định pháp luật, chất lượng hiệu quả dịch vụ tốt nhất, luôn đặt lợi ích của người có tài sản bán đấu giá lên hàng đầu, tận tâm trong việc hỗ trợ về mặt pháp lý cho các tổ chức tín dụng thực hiện thu giữ, xử lý tài sản thế chấp, bảo đảm vay tiền, khi các cá nhân, tổ chức, đơn vị đó mất khả năng thanh toán, không thông qua con đường tố tụng, đây cũng là chiến lược phát triển đơn vị.

Năm 2007, Trung tâm không còn cán bộ kiêm nhiệm và đến nay có 08 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động, lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc, 02 phó giám đốc là đấu giá viên, 03 đấu giá viên, phát triển 07 đảng viên, tách thành lập Chi bộ có 06 Đảng Viên, có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản; với đội ngũ cán bộ, viên chức đều có trình độ cử nhân luật và kinh tế, năng động, nhiệt tình, tận tâm đã tạo được niềm tin của khách hàng. Mặt khác lãnh đạo Trung Tâm luôn chú trọng việc xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong sinh hoạt cơ quan và triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP về việc quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, để nâng cao đời sống cán bộ viên chức Trung tâm, và những năm gần đây Trung tâm đã hưởng ứng tham gia tích cực cuộc vận động về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như tổ chức tọa đàm, hội thảo các tình huống về nghiệp vụ liên quan đến các chuyên đề đã học tập, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ viên chức; chi bộ, cơ quan luôn vận dụng 3 chuyên đề “ Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư “, “ Thực hành tiết kiệm, chống lãng  phí, tham ô..” và chuyên đề “ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự cho tổ quốc, phục vụ nhân dân”, xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện nhiêm vụ của cán bộ đảng viên, đấu giá viên, viên chức Trung tâm; bằng hành động cụ thể cán bộ, viên chức thực hiện văn hóa nơi công sở, ứng xử và giao tiếp với khách hàng lịch sự, giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến công việc chuyên môn, phục vụ tận tâm cho khách hàng, nhất là khách hàng có tài sản bán đấu giá là các tổ chức tín dụng.
Trong 10 năm thành lập và hoạt động Trung tâm thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá đạt được, đã giao kết 1075 hợp đồng ( trong đó có 06 hợp đồng, Tòa án đình chỉ và cơ quan thi hành án đình chỉ bán đấu giá ), tổng giá khởi điểm 348 tỷ 300, bán đấu giá thành 826 Hợp đồng, đạt trên 76 %. Giá bán 257 tỷ 700, vượt giá khởi điểm 24 tỉ 300, thu phí tham gia đấu giá 3.820.000.000 đ, Thu khác trên 180 triệu; nộp ngân sách nhà nước gần 1,100 tỷ. Đồng thời, Trung tâm nghiên cứu, vận dụng thực hiện các văn bản phát luật về bán đấu giá tài sản liên quan các lĩnh vực, Trung tâm không ngừng phát triển năng lực tổ chức bán đấu giá tài sản, mạnh dạng đảm nhận những hợp đồng ủy quyền bán đấu giá khá mới mẻ và phức hợp, thực hiện đều đạt kết quả, đúng quy định pháp luật đấu giá và pháp luật liên quan như bán đấu giá quyền mua bán nợ; quyền khai thác thu phí chợ, thu phí giữ xe; quyền khai thác phá dỡ công trình thu hồi vật liệu. Trung tâm còn có kinh nghiệm trong việc tư vấn, giúp các tổ chức tín dụng trong tỉnh về trình tự thủ tục pháp lý việc thu hồi xử lý tài sản bảo đảm thế chấp vay tiền của cá nhân, tổ chức mất khả năng thanh toán, không thông qua con đường tố tụng dân sự, kinh tế.

Đặc biệt, trong năm 2011 Trung tâm liên kết hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý cho các tổ chức tín dụng thực hiện pháp luật giao dịch bảo đảm của các cá nhân, tổ chức, đơn vị có tài sản bảo đảm thế chấp vay tiền, khi mất khả năng thanh toán, thu giữ, xử lý tài sản, không thông qua con đường tố tụng, đã ký kết 42 hợp đồng có tổng giá trị gần 95 tỷ đồng, bán đấu giá thành 29 hợp đồng thu cho ngân hàng trên 63 tỷ đồng. Ngoài ra, xây dựng quy trình cách thức giải quyết các điều kiện đặt ra của Trường Đại học Quy nhơn về việc bán đấu giá quyền khai thác thu phí giữ xe cho sinh viên, cán bộ giáo viên nhà trường kết quả tổ chức bán đấu giá thành vượt giá khởi điểm gần 1.2 tỷ đồng.
Chính vì vậy, hoạt động bán đấu giá tài sản trong những năm qua đạt được kết quả đáng kể, số vụ việc ủy quyền bán đấu giá được công khai minh bạch, tài sản bán đấu giá được giá bán cao hơn giá khởi điểm ngày càng tăng, thu ngân sách Nhà nước thông qua bán đấu giá tài sản ngày một lớn, lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá ngày càng được bảo đảm. Hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm đã góp phần tích cực cho công tác thi hành pháp luật về thi hành án, pháp luật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước, pháp luật giao dịch bảo đảm và các tài sản của nhà nước, cá nhân, tổ chức có nhu cầu khác trong tỉnh. Và đã trở thành một cái tên đồng nghĩa với chất lượng hiệu quả dịch vụ và sự tin cậy đó.

Với thành tích đó Trung tâm đã được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao đông xuất sắc năm 2007, 2008 và năm 2011 UBND tỉnh  công nhận Tập thể lao đông xuất sắc, cá nhân cán bộ viên chức đạt lao động tiên tiến 100% trong đó có chiến sỹ thi đua cơ sở đạt từ 35% trở lên, so với số lao động tiên tiến.

Kết quả 10 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm là kết quả sự vận động đường lối chính sách kinh tế đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mà trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp và sự hợp tác giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đơn vị, cá nhân; đặt biệt sự cô gắng vượt bật của tập thể đấu giá viên, viên chức toàn Trung tâm, với sự vươn lên không ngừng, cùng với định hướng đúng đắn và lâu dài, tin rằng trong nhưng năm tiếp theo Trung tâm DV bán đấu giá tài sản sẽ còn phát triển xa hơn góp phần đắc lực cho công tác thi hành pháp luật, trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:


Với phương châm "Phục vụ tận tình, chất lượng hiệu quả dịch vụ tốt nhất và đúng pháp luật", trong những năm tới Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững. Cụ thể như sau:
- Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, với chất lượng hiệu quả dịch vụ tốt nhất; những kinh nghiệm trên sẽ triển khai rộng và tiếp tục đổi mới toàn diện, năng động, sáng tạo hơn, đảm bảo về mặt pháp lý để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, chắc chắn và bền vững hơn, trong những năm tiếp theo và tầm nhìn 2015 – 2020, Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bình Định sẽ chuyển đổi mô hình, hình thức hoạt động.

- Với chủ trương xã hội hóa về lĩnh vực bán đấu giá tài sản, sự ra đời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tư nhân ngày một nhiều, việc quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, cũng đồng nghĩa sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tư nhân trong nền kinh tế thị trường, đang đặt ra cho Trung tâm DVBĐGTS Bình Định, những thách thức rất lớn, đòi hỏi viên chức, đấu giá viên của Trung tâm phục vụ tận tâm, chất lượng dịch vụ tốt nhât, có nhiều năng động, sáng tạo hơn nữa, phải biết nghệ thuật trong việc tìm kiếm nguồn tài sản bán đấu giá, tìm kiếm khách hàng mua tài sản đấu giá và chỉ có con đường tuân thủ pháp luật, phục vụ tận tâm, năng động, sáng tạo, luôn tiến lên phía trước để minh chứng Trung tâm DVBán đấu giá tài sản của Nhà nước giữ vị trí quan trọng, trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà cho những năm tiếp theo

-Trong thời gian tới Trung tâm tăng cường bồi dưỡng đào tạo đội ngũ đấu giá viên có bản lính chính trị vững vàng, năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có kỷ năng giao tiếp, giao dịch, dịch vụ tốt hơn nữa.

- Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV, hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp được triển khai thực hiện, với định hướng củng cố và phát triển về tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm DVBĐGTS Bình Định, phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các cơ quan trong tỉnh, cấp huyện trong việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

- Chủ động nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường bán đấu giá tài sản ở ngoài tỉnh và tích cực mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm nguồn tài sản bán đấu giá trong và ngoài tỉnh, khách hàng tham gia đấu giá mua tài sản, liên doanh, liên kết với các đơn vị làm dịch vụ công, tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho các bộ viên chức và người lao động.

- Với những kết quả về tổ chức và hoạt động của Trung tâm DVBĐGTS Bình Định, trong 10 năm qua mới là kết quả bước đầu và định hướng, tầm nhìn 2015 - 2020 Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bình Định sẽ phát triển xa hơn theo đường lối của Đảng, Nhà nước góp phần đắc lực cho công tác thi hành pháp luật, trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cập nhật ngày Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 02:33