Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home
HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÌNH ĐỊNH NĂM 2013
Thứ hai, 04 Tháng 11 2013 09:51 PDF In Email

 HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BÌNH ĐỊNH NĂM 2013                                                                     

                                                                      Bình Minh

      Năm 2013 lãnh đạo Trung tâm luôn lường trước những khó khăn, thách thức mới; với định hướng đúng đắn và lâu dài vì mục tiêu chung, chất lượng hiệu quả dịch vụ tốt nhất, tạo được sự chuyển biến về nhận thức quan điểm của cán bộ đảng viên, đấu giá viên, viên chức Trung tâm có tâm huyết nỗ lực vươn lên; ngay từ đầu năm 2013 lãnh đạo Trung tâm thực hiện, năm thứ 2 giao chỉ tiêu kế hoạch thu phí và thu khác cho từng cá nhân, viên chức, đấu giá viên phấn đấu thực hiện, đã tạo được bước đột phá, nhằm phát huy được mặt tích cực, chú trọng đầu tư về sức lực, trí tuệ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 16 tổ chức tín dụng và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - khu vực 11 tỉnh Miền trung ở Đà Nẵng đã từng bước giải quyết nợ xấu, thu giữ xử lý tài sản bảo đảm bán phát mại, tạo được uy tín, tin tưởng sự hỗ trợ tận tình đúng pháp luật, có những kết quả đáng kể và từng bước đi vững chắc, phát triển ngang tầm nhiệm vụ, đủ năng lực cạnh tranh, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Trung tâm giúp dự thảo 23 văn bản giải quyết thu hồi xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, lãi vay cho các tổ chức tín dụng, trong đó có trên 150 tỷ nợ xấu, đã giải quyết nhiều biện pháp để thu hồi nợ gốc, lãi 50.649.000.000 đồng, đã và đang tiếp tục thực hiện xử lý tài sản ủy quyền Trung tâm bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá;

Ký kết hợp đồng và quyết định có 179 Hợp đồng + Quyết định, tổng giá khởi điểm 313,163 tỷ đồng; bán đấu giá thành 141 Hợp đồng + Quyết định, trong đó có đình chỉ và trả lại 10 hợp đồng, có giá khởi điểm 101.688.000.000 đ, bán đấu giá thành đạt gần 78,80%, giá khởi điểm 71.490.038.301 đồng, giá bán được 76.096.447.100 đồng; vượt giá khởi điểm 4.606.408.799 đồng;

+ Thu phí và thu khác năm 2013: 1.100.952.353 đồng, vượt trên 33% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ năm 2012 là 44% (cao hơn 336.530.753 đồng); trong đó thu khác: 246.870.140 đồng;

+ Nộp ngân sách Nhà nước 256.224.664 đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2012 là 29,74% (cao hơn 58.733.464 đồng).

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và các quy định của pháp luật, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định, với mục tiêu chung là xây dựng thành thương hiệu bán đấu giá tài sản của Nhà nước; với phương châm hoạt động: luôn năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, phục vụ tận tâm, chất lượng dịch vụ tốt nhất, luôn đặt lợi ích của người có tài sản bán đấu giá lên hàng đầu;

Chính vì vậy, hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm đột phá vào lĩnh vực bán đấu giá tài sản khó khăn nhất như bán đấu giá tài sản giao dịch bao đảm không thông qua con đường tố tụng và thi hành án….và đa dạng về hình thức bán đấu giá bằng lời nói, bằng hình thức bỏ phiếu kín, bằng hình thức bỏ phiếu kín bí mật giá hoặc bằng hình thức bỏ phiếu kín trước khi mở cuộc bán đấu giá (bỏ phiếu trả giá khi nộp hồ sơ đấu giá).

Chính việc đột phá vào lĩnh vực khó khăn là thử thách, rèn luyện Đấu giá viên tinh thông về nghiệp vụ và có nghệ thuật về bán đấu giá, đa dạng hình thức đấu giá nhằm hạn chế được sự dàn xếp, thông đồng giá của những người tham gia đấu giá để đạt được kết quả, giá trị tài sản bán đấu giá cao hơn giá khởi điểm ngày càng tăng, thu ngân sách Nhà nước thông qua bán đấu giá tài sản ngày một lớn, lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá ngày càng được bảo đảm, góp phần tích cực cho việc thi hành pháp luật về thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, giao dịch bảo đảm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các tài sản khác của Nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khác trong tỉnh, uy tín Trung tâm ngày được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm còn những khó khăn nhất định, xuất phát từ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản ở địa phương chưa được chú trọng; sự phối hợp giữa một số Sở, ban, ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh về hoạt động bán đấu giá tài sản đôi lúc chưa được chặt chẽ và đồng bộ;

Các văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác liên quan thiếu tính thống nhất và còn bất cập, dẫn đến việc nhận thức và thực hiện của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức các cấp, các ngành và địa phương chưa đồng nhất và vì “lợi ích” cá nhân, “lợi ích” cục bộ ngành, đơn vị, địa phương; hiện nay cấp huyện còn thành lập HĐBĐGTS quyền sử dụng đất;

          Năm 2014, với chủ trương xã hội hóa về bán đấu giá tài sản, trong lúc công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật về bán đấu giá còn nhiều bất cập, việc cạnh tranh giữa các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp tư nhân đã và đang đặt ra những thách thức lớn, đối với cán bộ, đảng viên, đấu giá viên Trung tâm, mà chỉ có con đường “ Năng động, sáng tạo – Tuân thủ pháp luật - Phục vụ tận tâm - Chất lượng dịch vụ tốt ", đồng thời, biết phát huy thế mạnh, tranh thủ những lợi thế sẵn có, luôn tiến lên phía trước, góp phần tích cực trong việc thi hành pháp luật và giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Trước hết, tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng của Đảng và gắn liền công tác tổ chức, cán bộ đảng viên, đấu giá viên, viên chức của Trung tâm.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ, chuyên môn bán đấu gía tài sản; nắm vững các văn bản pháp luật, các mối quan hệ pháp luật và xã hội, vận dụng có hiệu quả các tri thức thực tiễn công tác chuyên môn để tìm kiếm hợp đồng bán đấu giá tài sản và người mua tài sản bán đấu giá, thu phí và thu khác năm 2014 bằng hoặc cao hơn năm 2013 và tiếp tục giao chỉ tiêu kế họachthu phí, thu khác cho từng đấu giá viên, viên chức, người lao động Trung tâm, nhằm tạo khí thế mới, để động viên thi đua hòan thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Xuất phát từ thực tiễn việc tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý cho các tổ chức tín dụng việc xử lý tài sản thế chấp không thông qua con đường tố tụng dân sự, kinh tế và thi hành án dân sự, tiến đến xây dưng đối tác tin cậy, hợp tác với các công ty xử lý nợ của các Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài và trong quốc doanh để nuôi, tạo nguồn tài sản bán đấu giá về lâu dài của Trung tâm DVBĐGTS Bình Định.

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức cán bộ, đảng viên, đấu giá viên, viên chức Trung tâm và tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã giao, nhất là hàng quý lãnh đạo báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của từng viên chức biết kết quả việc thực hiện kế hoạch trong thời gian qua, làm tiền đề cho mỗi đấu giá viên, viên chức, người lao động Trung tâm nổ lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao.

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 05 Tháng 11 2013 03:20