Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2013
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 02:35 PDF In Email

Ngày 01 tháng 02 năm 2013, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp phối hợp với Giám đốc Sở và Đảng uỷ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2013, gồm các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013; công khai tài chính trong năm 2012; đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và công bố kết quả khen thưởng năm 2012; phát động phong trào thi đua năm 2013; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2012; thảo luận về công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

hoi nghi ccvc 2013

Nhìn chung, trong năm 2012, những khó khăn mà Sở Tư pháp Bình Định đã vượt qua là không ít; cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 đề ra.
Những nỗ lực và thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Bình Định được ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá nhân của ngành đã vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu và phần thưởng cao quý.
Hội nghị đã thảo luận và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về công tác dân chủ cơ sở, thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật, công tác phối hợp với các đơn vị liên quan...; bàn các biện pháp cải tiến, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; Đưa ra chỉ tiêu phấn đấu và phát động phong trào thi đua năm 2013.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phan Phi Hổ - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh một số điểm mạnh cũng như một số mặt hạn chế, yếu kém trong công tác năm 2012 của Sở Tư pháp, đồng thời lưu ý các vấn đề về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; quan hệ công tác, tác phong làm việc; vai trò của các tổ chức đoàn thể; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức chung sức, chung lòng, cùng Lãnh đạo Sở thực hiện xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ của năm 2013 và những năm tiếp theo.
Kết thúc chương trình, Hội nghị đã nghe trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị năm 2013./.