Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home
Kế hoạch thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại TP HCM
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013 08:49 PDF In Email

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Theo đó, trong thời gian từ cuối tháng 3 đến ngày 15-4-2009 UBND huyện, quận, phường phối hợp với HĐND cùng cấp chuẩn bị kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009 của HĐND. Các đại biểu HĐND huyện, quận, phường kết thúc nhiệm vụ đại biểu HĐND kể từ ngày 25-4-2009.

Chế độ, chính sách đối với các đại biểu HĐND khi hết nhiệm kỳ hoạt động thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 753/NQUBTVQH11 ngày 02-4-2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004-2009 được xem xét, bố trí vị trí công tác phù hợp, được xem xét bổ nhiệm vào các chức danh của UBND cùng cấp nếu vẫn đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh bổ nhiệm. Khi thay đổi vị trí công tác, được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong 6 tháng.
Việc thực hiện bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện, quận, phường như sau:
UBND huyện, quận nhiệm kỳ 2004-2009 lập Tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND cùng cấp, gửi Sở Nội vụ để trình UBND TP xem xét bổ nhiệm. Sau khi được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND huyện, quận lập Tờ trình giới thiệu nhân sự các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND gửi Sở Nội vụ để trình UBND TP xem xét bổ nhiệm.

Đối với UBND phường, thực hiện sau khi hoàn thành việc bổ nhiệm các Thành viên UBND quận: UBND phường nhiệm kỳ 2004-2009 lập Tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND phường gửi Phòng Nội vụ để trình UBND quận xem xét bổ nhiệm. Sau khi được bổ nhiệm, Chủ tịch UBND phường lập Tờ trình giới thiệu nhân sự các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND gửi Phòng Nội vụ để trình UBND quận xem xét bổ nhiệm.

Thời điểm có hiệu lực của các quyết định bổ nhiệm sớm nhất là ngày 26-4-2009, chậm nhất là ngày 25 -5-2009.
UBND huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004-2009 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND mới được phê chuẩn./.