Chào mừng quý khách đến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.
Năng động, sáng tạo –Tuân thủ pháp luật – Phục vụ tận tâm – Chất lượng dịch vụ tốt;
Home
Từ 01/6/2009, phòng công chứng nhà nước không được sử dụng dấu quốc huy
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2013 08:48 PDF In Email

Theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu do Chính phủ vừa ban hành, kể từ ngày 01/6/2009, các phòng công chứng nhà nước sẽ không được sử dụng con dấu hình quốc huy. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định mẫu dấu cụ thể để sử dụng cho các phòng công chứng nhà nước.

Ngoài ra, các tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không cần giấy phép làm con dấu, nhưng phải đăng ký mẫu dấu tại cơ quan Công an trước khi sử dụng.
Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc (quy định cũ là 7 ngày), kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức, cơ quan Công an phải giới thiệu đến cơ sở làm con dấu theo quy định. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được giấy giới thiệu của cơ quan Công an hoặc đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở làm con dấu phải hoàn thành việc làm con dấu và chuyển cho cơ quan Công an kiểm tra, đăng ký.

Nghị định mới cũng bổ sung trường hợp bị thu hồi dấu như: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có các vi phạm theo quy định của pháp luật; con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất./.